Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 1.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 24/1
Bi1
LBi
Bi
Ze
Ch2
LCh
Ch
Mv
Bi1
LBi
Bi
Ze
Ch2
LCh
Ch
Mv
1.4
D
Vg
1.4
M
Sv
Č1
1.4
Č
Vg
Č2
1.4
Č
Vg
5.8
Z
Kl
A1
7.8
A
Ve
A2
5.8
A
Ši
2.4
Fy
Jh
Tue 25/1
A1
J2
A
Ve
A2
1.4
A
Ši
N1
1.4
N
Jr
N2
J2
N
Br
1.4
M
Sv
1.4
Bi
Ze
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
7.8
Zsv
Br
Wed 26/1
N1
J2
N
Jr
N2
1.4
N
Br
2.4
Fy
Jh
1.4
Z
Kl
1.4
M
Sv
1.4
D
Vg
3.4
Ch
Mv
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
2.6
Vv
Pv
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
2.6
Vv
Pv
Thu 27/1
1.4
Č
Vg
A1
1.4
A
Ve
A2
J2
A
Ši
6.6
Bi
Ze
1.4
M
Sv
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
6.8
D
Vg
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
Fri 28/1
1.4
M
Sv
1.4
Č
Vg
3.4
Ch
Mv
N1
1.4
N
Jr
N2
VT3
N
Br
1.6
Fy
Jh
Powered by