Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 11/12
A1
3.4
A
Ve
A2
1.6
A
Šl
3.4
D
Pd
3.4
Č
Cs
3.4
M
Sv
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
EsV
3.4
EsV
Šr
SD
PU
SD
Jo
SFy
4.4
SF
Jh
SVS2
4.8
SVS
Vp
EsV
3.4
EsV
Šr
SD
PU
SD
Jo
SFy
4.4
SF
Jh
SVS2
4.8
SVS
Vp
Tue 12/12
3.4
M
Sv
2.8
Bi
Jv
N1
3.4
N
Jr
N2
VT3
N
Br
4.4
Fy
Jh
A1
3.4
A
Ve
A2
J2
A
Šl
A1
3.4
A
Ve
A2
J2
A
Šl
3.4
Zsv
Vp
KNj
8.8
KNV
Vch
KNj
8.8
KNV
Vch
Wed 13/12
3.4
M
Sv
1.4
Ch
Mv
N1
J1
N
Jr
N2
3.4
N
Br
3.4
Č
Cs
3.4
Č
Cs
L
5.6
LAT
Ši
SM
7.8
SM
Še
SVS1
3.8
SVS
Vp
L
5.6
LAT
Ši
SM
7.8
SM
Še
SVS1
3.8
SVS
Vp
Prg
VT3
Prg
Lp
SBi
2.8
SBi
Jv
SZ
6.8
SZ
Kl
Prg
VT3
Prg
Lp
SBi
2.8
SBi
Jv
SZ
6.8
SZ
Kl
Thu 14/12
3.4
Zsv
Vp
2.8
Bi
Jv
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
A1
3.4
A
Ve
A2
J3
A
Šl
N1
3.4
N
Jr
N2
J1
N
Br
SA1
VT3
SA
Di
SA3
8.8
SA
Ši
SA2
7.8
SA
Li
SA1
VT3
SA
Di
SA3
8.8
SA
Ši
SA2
7.8
SA
Li
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch2
LCh
Ch
Mv
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch2
LCh
Ch
Mv
Fri 15/12
A1
3.8
A
Ve
A2
7.8
A
Šl
1.4
Ch
Mv
3.4
D
Pd
3.4
M
Sv
N1
J1
N
Jr
N2
3.4
N
Br
4.4
Č
Cs
4.4
Fy
Jh
Powered by