Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 2.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 13/2
LVK
LVK
LVK
LVK
LVK
LVK
LVK
LVK
LVK
Tue 14/2
2.4
M
Sv
3.4
Fy
Jh
A1
J2
A
Ve
A2
2.4
A
Šl
2.4
Č
Vg
2.4
Zsv
Vp
4.4
Ch
Mv
Bi1
LBi
Bi
Jv
Bi1
LBi
Bi
Jv
Wed 15/2
N1
J1
N
Jr
N2
VT3
N
Br
A1
7.8
A
Ve
A2
5.6
A
Šl
2.4
D
Jo
2.4
M
Sv
3.4
Fy
Jh
2.4
Č
Vg
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
3.6
Vv
Pv
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
3.6
Vv
Pv
Thu 16/2
2.4
M
Sv
N1
2.4
N
Jr
N2
2.6
N
Br
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
4.8
Bi
Jv
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
3.4
Fy
Jh
2.4
D
Jo
Fri 17/2
2.4
Č
Vg
N1
J2
N
Jr
N2
J3
N
Br
2.4
Z
Pd
1.6
Ch
Mv
A1
J1
A
Ve
A2
2.4
A
Šl
Powered by