Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Zavadilová Šárka
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 11/3
4.6 Vv
6.8
Vv
4.6 Vv
6.8
Vv
6.8 Vv
4.6
Vv
6.8 Vv
4.6
Vv
3.6 Vv
4.6
Vv
3.6 Vv
4.6
Vv
3.4 EsV
4.4 EsV
5.6 EsV
6.6 EsV
7.8 EsV
8.8 EsV
6.8
EsV
3.4 EsV
4.4 EsV
5.6 EsV
6.6 EsV
7.8 EsV
8.8 EsV
6.8
EsV
Tue 12/3
4.8 celá
4.6
Vv
3.8 celá
4.6
Vv
2.6 celá
4.6
Vv
2.8 celá
4.6
Vv
2.8 celá
4.6
Vv
6.
6.
6.
6.
6.
6.
Suplovací pohotovost Poh
Wed 13/3
5.8 Vv
4.6
Vv
5.8 Vv
4.6
Vv
6.
6.
6.
Thu 14/3
Fri 15/3
Powered by