Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.8 |
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
3.8 celá
3.8
D
Šl
3.8 celá
3.8
Ov
Vp
3.8 N1
3.8
N
Kl
7.8 F1
3.8
Fr
Ši
3.8 M1
3.8
M
Ja
3.8 M2
3.8
M
Ja
3.6 A2
3.8
A
Ve
Tue 28/3
3.8 celá
3.8
Č
Kr
3.8 celá
3.8
Č
Kr
3.8 celá
3.8
M
Ja
3.8 N2
3.8
N
Di
3.8 celá
3.8
Ch
Mr
3.8 celá
3.8
Fy
Ja
Wed 29/3
3.8 celá
3.8
M
Ja
3.8 celá
3.8
Č
Kr
3.8 A1
3.8
A
Hz
3.8 A1
3.8
A
Hz
2.8 M2
3.8
M
Vj
2.8 M1
3.8
M
Vj
3.8 celá
3.8
Z
Kl
Thu 30/3
3.8 celá
3.8
M
Ja
7.8 A1
3.8
A
Wi
3.8 celá
3.8
Č
Kr
3.8 celá
3.8
D
Šl
3.8 A1
3.8
A
Hz
3.4 A2
3.8
A
Li
3.4 A1
3.8
A
Šl
Fri 31/3
1.8 celá
3.8
M
Ze
3.8 celá
3.8
Bi
Sk
3.6 celá
3.8
Č
Fk
7.8 A2
3.8
A
Mz
7.8 A2
3.8
A
Mz
Powered by