Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Šlajsová Petra
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
3.8 celá
3.8
D
2.4 A2
J2
A
Tue 28/3
3.4 A1
2.6
A
2.4 A2
2.4
A
5.8 F
J3
Fr
4.4 AjE
8.8 AjE
3.6
AjE
4.4 AjE
8.8 AjE
3.6
AjE
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Wed 29/3
3.4 A1
3.4
A
2.4 A2
5.6
A
3.8 A2
J2
A
3.8 A2
J2
A
5.8 F
J3
Fr
Suplovací pohotovost Poh
Thu 30/3
3.8 celá
3.8
D
3.8 A2
4.6
A
5.8 F
J3
Fr
3.4 A1
3.8
A
Fri 31/3
3.8 A2
J2
A
3.4 A1
7.8
A
2.4 A2
2.4
A
3.4 SA1
5.6 SA1
7.8 SA1
3.6
SA
3.4 SA1
5.6 SA1
7.8 SA1
3.6
SA
Powered by