Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Vecková Jaroslava
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
5.6 A2
J2
A
8.8 A1
8.8
A
2.4 A1
2.4
A
3.6 A2
3.8
A
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Tue 28/3
2.4 A1
J2
A
8.8 A1
8.8
A
5.6 A2
5.8
A
5.8 A2
J1
A
Wed 29/3
5.8 A2
J2
A
2.4 A1
7.8
A
8.8 A1
8.8
A
4.8 A1
8.8
A
3.6 A2
3.6
A
Thu 30/3
5.6 A2
Hv
A
4.8 A1
8.8
A
Fri 31/3
5.6 A2
6.6
A
4.8 A1
2.4
A
8.8 A1
8.8
A
2.4 A1
J1
A
3.6 A2
J2
A
5.8 A2
2.8
A
Powered by