Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Machová Eva
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
PedD
PedD
2.6 celá
1.4
Ch
7.8 celá
1.4
Ch
3.6 Ch1
LCh
Ch
3.6 Ch1
LCh
Ch
Tue 16/4
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
1.6 celá
1.4
Ch
2.6 Ch2
LCh
Ch
2.6 Ch2
LCh
Ch
3.4 Ch2
LCh
Ch
3.4 Ch2
LCh
Ch
Fri 19/4
3.6 celá
1.4
Ch
3.4 celá
1.4
Ch
2.6 celá
2.6
M
1.6 Ch2
LCh
Ch
1.6 Ch2
LCh
Ch
7.8 Ch2
LCh
Ch
7.8 Ch2
LCh
Ch
Powered by