Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Mrázová Marina
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 25/9
4.4 N2
5.6
N
5.8 A1
1.8
A
5.8 A2
1.8
A
1.6 A2
1.6
A
1.6 A1
1.6
A
Tue 26/9
5.8 A1
7.8
A
5.8 A2
7.8
A
4.4 N1
5.8
N
4.4 N2
5.8
N
1.6 A1
1.6
A
1.6 A2
1.6
A
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Suplovací pohotovost Poh
Wed 27/9
8.8 A2
J2
A
8.8 A2
J2
A
1.6 A1
1.6
A
1.6 A2
1.6
A
Thu 28/9
Den české státnosti
Fri 29/9
School holidays
Powered by