Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 2.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
1.8
Bi
Jv
2.4
Č
Vg
2.4
Z
Pd
A1
2.4
A
Ve
A2
J2
A
Šl
2.4
D
Jo
2.4
M
Sv
Tue 28/3
2.4
M
Sv
3.4
Fy
Jh
A1
J2
A
Ve
A2
2.4
A
Šl
2.4
Č
Vg
2.4
Zsv
Vp
4.4
Ch
Mv
Bi2
LBi
Bi
Jv
Bi2
LBi
Bi
Jv
Wed 29/3
N1
J1
N
Jr
N2
VT3
N
Br
A1
7.8
A
Ve
A2
5.6
A
Šl
2.4
D
Jo
2.4
M
Sv
3.4
Fy
Jh
2.4
Č
Vg
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
3.6
Vv
Pv
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
3.6
Vv
Pv
Thu 30/3
2.4
M
Sv
N1
2.4
N
Jr
N2
2.6
N
Br
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
4.8
Bi
Jv
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
3.4
Fy
Jh
2.4
D
Jo
Fri 31/3
2.4
Č
Vg
N1
J2
N
Jr
N2
J3
N
Br
2.4
Z
Pd
1.6
Ch
Mv
A1
J1
A
Ve
A2
2.4
A
Šl
Powered by