Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 17/6
A1
3.4
A
Ve
A2
8.8
A
Co
3.4
D
Pd
3.4
Č
Cs
3.4
M
Sv
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
EsV
6.8
EsV
Za
SD
5.6
SD
Jo
SFy
4.4
SF
Jh
EsV
6.8
EsV
Za
SD
5.6
SD
Jo
SFy
4.4
SF
Jh
Tue 18/6
1.4
Ch
Mv
2.8
Bi
Jv
N1
3.4
N
Jr
N2
VT3
N
Br
4.4
Fy
Jh
A1
3.4
A
Ve
A2
J2
A
Co
A1
3.4
A
Ve
A2
J2
A
Co
3.4
Zsv
Vp
KNj
8.8
KNV
Vch
KNj
8.8
KNV
Vch
Wed 19/6
3.4
M
Sv
1.4
Ch
Mv
N1
J1
N
Jr
N2
3.4
N
Br
3.4
Č
Cs
3.4
Č
Cs
L
5.6
LAT
Ši
SM
7.8
SM
Še
SVS1
3.8
SVS
Vp
L
5.6
LAT
Ši
SM
7.8
SM
Še
SVS1
3.8
SVS
Vp
Prg
VT3
Prg
Lp
SBi
2.8
SBi
Jv
SZ
6.8
SZ
Kl
Prg
VT3
Prg
Lp
SBi
2.8
SBi
Jv
SZ
6.8
SZ
Kl
Thu 20/6
3.4
Zsv
Vp
2.8
Bi
Jv
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
A1
3.4
A
Ve
A2
J3
A
Co
N1
3.4
N
Jr
N2
J1
N
Br
SA1
VT3
SA
Di
SA3
8.8
SA
Ši
SA2
7.8
SA
Li
SA1
VT3
SA
Di
SA3
8.8
SA
Ši
SA2
7.8
SA
Li
Bi1
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mv
Bi1
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mv
Fri 21/6
A1
3.8
A
Ve
A2
7.8
A
Co
1.4
Ch
Mv
3.4
D
Pd
3.4
M
Sv
N1
J1
N
Jr
N2
3.4
N
Br
4.4
Č
Cs
4.4
Fy
Jh
Powered by