Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 4.6 |
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
4.6 celá
4.6
Z
Pd
4.6 celá
4.6
M
Vj
4.6 celá
4.6
Č
Vg
1.8 A1
4.6
A
Mz
Tue 28/3
4.6 celá
4.6
D
Jo
4.6 celá
4.6
Zsv
Vp
4.6 celá
4.6
M
Vj
4.6 A2
4.6
A
Mz
4.6 N2
4.6
N
Jr
4.6 celá
4.6
Ch
Mr
4.6 celá
4.6
Č
Vg
Wed 29/3
4.6 celá
4.6
M
Vj
4.6 celá
4.6
M
Vj
3.6 celá
4.6
Zsv
Vp
4.6 celá
4.6
Z
Pd
3.6 N3
5.8 N3
4.6
N
Fk,Fk
Thu 30/3
2.6 A2
4.6
A
Hz
4.6 celá
4.6
D
Jo
4.6 celá
4.6
Č
Vg
4.4 N2
4.6
N
Jr
3.8 A2
4.6
A
Šl
4.6 DSD
6.8 DSD
4.6
DSD
Vch,Vch
4.6 DSD
6.8 DSD
4.6
DSD
Vch,Vch
Fri 31/3
4.4 celá
4.6
Č
Čr
4.6 A1
4.6
A
Di
1.6 A1
4.6
A
Wi
4.6 celá
4.6
D
Jo
4.6 celá
4.6
Č
Vg
3.4 SNj
4.4 SNj
7.8 SNj
4.6
KNV
Mz,Mz,Mz
3.4 SNj
4.4 SNj
7.8 SNj
4.6
KNV
Mz,Mz,Mz
Powered by