Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 J2 | Jazyková učebna 2
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 17/6
4.8 N2
J2
N
Pe
2.4 N1
J2
N
Jr
1.4 N2
J2
N
Jr
3.6 A1
J2
A
Co
6.8 A1
J2
A
Co
1.4 A1
J2
A
Co
Tue 18/6
2.4 N2
J2
N
Pe
3.4 A2
J2
A
Co
3.4 A2
J2
A
Co
Wed 19/6
4.6 A1
J2
A
Ši
8.8 A2
J2
A
Mz
8.8 A2
J2
A
Mz
2.6 N1
J2
N
Pe
2.6 A2
J2
A
Di
Thu 20/6
1.4 N2
J2
N
Jr
4.4 N2
J2
N
Mz
1.6 N1
J2
N
Br
Fri 21/6
2.6 A1
J2
A
Wi
1.8 A1
J2
A
Čr
Powered by