Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 2.6 |
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
2.6 celá
2.6
M
Vj
2.6 celá
2.6
D
Pd
3.4 celá
2.6
Č
Kr
3.4 celá
2.6
M
Jh
2.6 celá
2.6
Č
Čr
Tue 28/3
3.4 A1
2.6
A
Šl
2.6 celá
2.6
Z
Pi
2.6 celá
2.6
Č
Čr
2.6 N2
2.6
N
Kl
4.6 N3
6.8 N3
2.6
N
Kl,Kl
2.6 celá
2.6
Ov
Fi
5.8 Č1
2.6
Č
Čr
Wed 29/3
2.6 N1
2.6
N
Pe
3.4 N1
2.6
N
Jr
2.6 celá
2.6
M
Vj
2.6 celá
2.6
M
Vj
4.6 A1
2.6
A
Di
2.6 A1
2.6
A
Čr
5.8 Č2
2.6
Č
Čr
Thu 30/3
1.4 N2
2.6
N
Pe
2.4 N2
2.6
N
Br
2.6 celá
2.6
Č
Čr
2.6 celá
2.6
Ch
2.6 celá
2.6
D
Pd
2.6 M2
2.6
M
Vj
2.6 M1
2.6
M
Vj
Fri 31/3
2.6 celá
2.6
Z
Pi
2.6 celá
2.6
Bi
Jv
2.6 celá
2.6
Č
Čr
2.6 A1
2.6
A
Čr
6.8 A1
2.6
A
Le
Powered by