Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.6
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
4.8
M
Vj
4.8
M
Vj
5.8
Č
Čr
A1
J2
A
Co
A2
6.6
A
Di
Hv
PU
Hv
Mo
Vv
4.6
Vv
Za
Hv
PU
Hv
Mo
Vv
4.6
Vv
Za
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mv
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mv
Tue 16/4
2.8
Z
Pi
4.4
Z
Pi
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Fi
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Fi
N3
3.6
N
Pe
N4
5.6
N
Vp
N1
7.8
N
Br
N2
6.8
N
Kl
3.6
Z
Pi
3.6
D
Pd
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
3.6
Z
Pi
4.4
Fy
Žk
N3
3.6
N
Pe
N4
J1
N
Vp
N1
J3
N
Br
N2
6.6
N
Kl
3.6
D
Pd
3.6
Zsv
Fi
3.6
M
Vj
3.6
Č
Čr
VT1
VT1
IVT
Sv
VT2
VT2
IVT
Lp
Fri 19/4
1.4
Ch
Mv
3.6
Č
Čr
A1
3.6
A
Co
A2
Hv
A
Di
2.8
Bi
Jv
VT1
VT1
IVT
Sv
VT2
VT2
IVT
Lp
N1
3.6
DSD
Br
N1
3.6
DSD
Br
Powered by