Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 2.6
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
2.6
M
Vj
2.6
D
Pd
4.8
Bi
Jv
3.4
Fy
Žk
Hv
Hv
Mo
2.6
Č
Čr
Tue 28/3
4.4
Ch
2.6
Z
Pi
2.6
Č
Čr
N1
Hv
N
Pe
N2
2.6
N
Kl
VT1
VT2
IVT
Sl
VT2
VT1
IVT
Sv
2.6
Ov
Fi
Wed 29/3
N1
2.6
N
Pe
N2
J3
N
Kl
3.4
Fy
Žk
2.6
M
Vj
2.6
M
Vj
3.6
Vv
Za
A1
2.6
A
Čr
A2
J2
A
Hz
Thu 30/3
A1
J3
A
Čr
A2
4.6
A
Hz
N1
J2
N
Pe
N2
5.6
N
Kl
2.6
Č
Čr
2.6
Ch
2.6
D
Pd
M2
2.6
M
Vj
M1
2.6
M
Vj
VT1
VT2
IVT
Sl
VT2
VT1
IVT
Sv
Fri 31/3
2.6
Z
Pi
2.6
Bi
Jv
2.6
Č
Čr
A1
2.6
A
Čr
A2
J2
A
Hz
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Fi
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Fi
Powered by