Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 1.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
3.4
Fy
Jh
1.4
M
Ze
N1
J3
N
Jr
N2
1.4
N
Pe
1.4
D
Li
4.4
Ch
Mr
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
3.6
Vv
Pv
Hv
Hv
Hv
Mo
Vv
3.6
Vv
Pv
1.4
Z
Pd
Tue 28/3
1.4
M
Ze
1.4
M
Ze
N1
J1
N
Jr
N2
Hv
N
Pe
A1
1.4
A
Li
A2
1.4
A
Li
1.8
Bi
1.4
Z
Pd
3.4
Fy
Jh
Wed 29/3
1.4
M
Ze
VT1
VT3
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
1.4
Č
Fk
A2
1.4
A
Li
A1
1.4
A
Li
Chl
Tv1
Tv
Pi
Dív
Tv2
Tv
Fi
Chl
Tv1
Tv
Pi
Dív
Tv2
Tv
Fi
1.4
D
Li
Thu 30/3
N1
1.4
N
Jr
N2
2.6
N
Pe
1.4
Zsv
Vp
1.4
M
Ze
Č1
1.4
Č
Fk
Č2
1.4
Č
Fk
Bi2
LBi
Bi
Ch1
LCh
Ch
Mr
Bi2
LBi
Bi
Ch1
LCh
Ch
Mr
4.4
Ch
Mr
Fri 31/3
1.4
Č
Fk
3.4
Fy
Jh
1.4
D
Li
1.8
Bi
A1
1.4
A
Li
A2
2.8
A
Li
VT1
VT3
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
Powered by