Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.8
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
3.8
D
Šl
3.8
Ov
Vp
N1
3.8
N
Kl
N2
J2
N
Di
4.4
Ch
Mr
M1
3.8
M
Ja
M2
3.8
M
Ja
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
PU
Hv
Šr
Tue 28/3
3.8
Č
Kr
3.8
Č
Kr
1.8
Bi
Sk
3.8
M
Ja
N1
7.8
N
Kl
N2
3.8
N
Di
3.8
Ch
Mr
3.8
Fy
Ja
Wed 29/3
3.8
M
Ja
3.8
Č
Kr
A1
3.8
A
Hz
A2
J2
A
Šl
A1
3.8
A
Hz
A2
J2
A
Šl
Fy2
LFy
Fy
Ja
Fy1
LFy
Fy
Ja
3.6
Vv
Za
3.8
Z
Kl
Thu 30/3
3.8
M
Ja
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
3.8
Č
Kr
3.8
D
Šl
A1
3.8
A
Hz
A2
4.6
A
Šl
N1
5.8
N
Kl
N2
J2
N
Di
Fri 31/3
A1
3.6
A
Hz
A2
J2
A
Šl
3.8
Bi
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Pi
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Pi
Powered by