Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 5.8
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
Bi2
LBi
Bi
Sk
Ch1
LCh
Ch
Mr
Bi2
LBi
Bi
Sk
Ch1
LCh
Ch
Mr
3.4
Fy
Ja
5.8
Č
Čr
5.8
M
Še
5.8
Zsv
Fi
Hv
Hv
Hv
Mo
Hv
Hv
Hv
Mo
Tue 28/3
1.8
Ch
Mr
VT1
VT3
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
5.8
D
Pd
5.8
M
Še
F
J3
Fr
Šl
N1
5.6
N
Vp
N2
J1
N
Pe
N3
J2
N
Fk
A2
J1
A
Ve
Č1
2.6
Č
Čr
DSD
1.4
DSD
Fk
DSD
1.4
DSD
Fk
Wed 29/3
A1
5.6
A
Hz
A2
J2
A
Ve
5.8
Č
Čr
5.8
Z
Kz
1.8
Bi
Sk
N1
5.6
N
Vp
N2
Hv
N
Pe
N3
4.6
N
Fk
F
J3
Fr
Šl
A1
J1
A
Hz
Č2
2.6
Č
Čr
Chl
Tv1
Tv
Sk
Dív
Tv2
Tv
Pi
Chl
Tv1
Tv
Sk
Dív
Tv2
Tv
Pi
Thu 30/3
5.8
M
Še
5.8
M
Še
5.8
D
Pd
5.8
Fy
Ja
4.4
Ch
Mr
F
J3
Fr
Šl
N1
J1
N
Vp
N2
5.6
N
Pe
N3
J2
N
Fk
Vv
3.6
Vv
Pv
Vv
3.6
Vv
Pv
Fri 31/3
1.8
Bi
Sk
5.8
Z
Kz
5.8
M
Še
5.8
D
Pd
3.4
Fy
Ja
A1
5.8
A
Hz
A2
2.8
A
Ve
VT1
VT3
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
Powered by