Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 6.8
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 17/6
6.6
Č
Čr
2.8
Bi
Sk
F
J3
Fr
Vch
N1
5.8
N
Le
N3
4.6
N
Pe
N2
6.8
N
Za
Hv
Hv
Hv
Šr
Vv
4.6
Vv
Za
Hv
Hv
Hv
Šr
Vv
4.6
Vv
Za
A1
J2
A
Co
A2
6.6
A
Ve
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Chl
Tv1
Tv
Nk
Dív
Tv2
Tv
Sk
Tue 18/6
6.8
Č
Čr
6.8
Č
Čr
F
J3
Fr
Vch
N1
J1
N
Le
N2
7.8
N
Vp
N3
4.6
N
Pe
6.8
D
Pd
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
4.4
Fy
Ja
6.8
Zsv
Fi
Wed 19/6
A1
J3
A
Co
A2
1.8
A
Ve
6.8
M
Še
2.6
Ch
Mr
6.8
Z
Kz
4.4
Fy
Ja
1.8
D
Pd
DSD
1.8
DSD
Fk
DSD
1.8
DSD
Fk
Thu 20/6
A1
6.8
A
Co
A2
4.8
A
Ve
6.8
Č
Čr
6.8
M
Še
6.8
M
Še
F
J3
Fr
Šl
N1
6.6
N
Le
N2
6.8
N
Vp
N3
4.6
N
Pe
6.8
Bi
Sk
Fri 21/6
6.8
M
Še
6.8
Z
Kz
1.4
Ch
Mr
A1
4.6
A
Co
A2
J1
A
Ve
6.8
D
Pd
4.4
Fy
Ja
Powered by