Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 2.6
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
div
div
Chl
Tv1
Tv
An
Dív
Tv2
Tv
An
Chl
Tv1
Tv
An
Dív
Tv2
Tv
An
1.4
Ch
Mv
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
Tue 16/4
P
P
P
P
P
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
2.6
Č
Kr
N1
2.6
N
Pe
N2
VT3
N
Br
A1
4.6
A
Wi
A2
2.6
A
Di
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
Bi1
LBi
Bi
Jv
Ch2
LCh
Ch
Mv
Bi1
LBi
Bi
Jv
Ch2
LCh
Ch
Mv
Fri 19/4
2.6
D
Pd
A1
J2
A
Wi
A2
2.6
A
Di
2.8
Bi
Jv
2.6
M
Mv
4.4
Fy
Jh
2.6
Č
Kr
Powered by