Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 6.8
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
A1
6.8
A
Le
A2
J3
A
Di
6.8
Fy
Ja
6.8
Č
Vch
Hv
Hv
Hv
Šr
Hv
PU
Hv
Šr
6.8
M
Še
1.8
Bi
Jv
Chl
Tv1
Tv
Sk
Dív
Tv2
Tv
Nk
Chl
Tv1
Tv
Sk
Dív
Tv2
Tv
Nk
Tue 28/3
6.8
Č
Vch
6.8
Č
Vch
A1
3.6
A
Le
A2
6.8
A
Di
F
6.6
Fr
Vch
N1
VT3
N
Vch
N3
2.6
N
Kl
6.8
M
Še
4.4
Ch
Mv
Vv
3.6
Vv
Pv
Vv
3.6
Vv
Pv
Wed 29/3
6.8
M
Še
6.8
Z
Kz
4.4
Bi
Jv
VT1
VT2
IVT
Sl
VT2
VT3
IVT
Lp
F
6.6
Fr
Vch
N1
6.8
N
Vch
N3
Hv
N
Kl
6.8
Č
Vch
A1
2.8
A
Le
A2
6.8
A
Di
6.8
D
Jo
Thu 30/3
6.8
Ch
Mv
3.4
Fy
Ja
6.8
Zsv
Vp
F
6.8
Fr
Vch
N1
J2
N
Vch
N3
5.8
N
Kl
DSD
4.6
DSD
Vch
Nn
5.6
Nn
Pe
DSD
4.6
DSD
Vch
6.8
D
Jo
Fri 31/3
6.8
M
Še
6.8
D
Jo
6.8
Z
Kz
6.8
Fy
Ja
A1
2.6
A
Le
A2
J3
A
Di
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mv
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mv
Powered by