Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.4 |
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
1.4 celá
3.4
Fy
Jh
7.8 celá
3.4
Fy
Jh
5.8 celá
3.4
Fy
Ja
2.6 celá
3.4
Fy
Žk
4.4 SFy
6.6 SFy
8.8 SFy
3.4
SF
Jh,Jh,Jh
4.4 SFy
6.6 SFy
8.8 SFy
3.4
SF
Jh,Jh,Jh
Tue 28/3
2.4 celá
3.4
Fy
Jh
3.4 celá
3.4
Fy
Jh
3.4 celá
3.4
Zsv
Fi
3.4 celá
3.4
M
Jh
3.4 celá
3.4
M
Jh
1.4 celá
3.4
Fy
Jh
4.6 celá
3.4
Fy
Ja
Wed 29/3
3.4 A1
3.4
A
Šl
2.6 celá
3.4
Fy
Žk
4.6 celá
3.4
Fy
Ja
6.6 N2
8.8 N2
3.4
N
Br,Br
2.4 celá
3.4
Fy
Jh
4.6 N2
3.4
N
Jr
5.6 SFy
7.8 SFy
3.4
SF
Jh,Jh
5.6 SFy
7.8 SFy
3.4
SF
Jh,Jh
Thu 30/3
3.6 celá
3.4
Č
Fk
6.8 celá
3.4
Fy
Ja
3.6 celá
3.4
Fy
Žk
3.4 celá
3.4
Fy
Jh
4.8 celá
3.4
Fy
Žk
3.4 M1
3.4
M
Jh
3.4 M2
3.4
M
Jh
2.4 celá
3.4
Fy
Jh
5.6 celá
3.4
Fy
Žk
Fri 31/3
4.6 celá
3.4
Fy
Ja
1.4 celá
3.4
Fy
Jh
3.4 celá
3.4
Č
Kr
1.8 celá
3.4
Fy
Žk
5.8 celá
3.4
Fy
Ja
2.8 celá
3.4
Fy
Ja
Powered by