Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 1.8 |
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
2.4 celá
1.8
Bi
Jv
1.6 celá
1.8
Bi
Jv
1.8 celá
1.8
Fy
Žk
3.6 celá
1.8
Bi
An
4.6 celá
1.8
Bi
Jv
6.8 celá
1.8
Bi
Jv
4.4 SBi2
6.6 SBi2
8.8 SBi2
1.8
SBi
Jv,Jv,Jv
4.4 SBi2
6.6 SBi2
8.8 SBi2
1.8
SBi
Jv,Jv,Jv
Tue 28/3
5.8 celá
1.8
Ch
Mr
1.8 celá
1.8
Č
Vg
3.8 celá
1.8
Bi
Sk
1.8 celá
1.8
M
Ze
1.4 celá
1.8
Bi
5.6 celá
1.8
Bi
Wed 29/3
3.6 celá
1.8
Bi
An
7.8 celá
1.8
Bi
An
1.8 celá
1.8
Bi
Ze
5.8 celá
1.8
Bi
Sk
1.8 celá
1.8
Č
Vg
5.6 SBi1
7.8 SBi1
1.8
SBi
An,An
5.6 SBi1
7.8 SBi1
1.8
SBi
An,An
Thu 30/3
4.8 celá
1.8
Č
Kr
1.6 celá
1.8
Bi
Jv
1.8 celá
1.8
Č
Vg
5.6 celá
1.8
Bi
4.4 RBi
6.6 RBi
8.8 RBi
1.8
RBi
An,An,An
4.4 RBi
6.6 RBi
8.8 RBi
1.8
RBi
An,An,An
Fri 31/3
5.8 celá
1.8
Bi
Sk
1.8 celá
1.8
Bi
Ze
4.8 celá
1.8
M
Žk
1.4 celá
1.8
Bi
1.8 celá
1.8
Z
Pi
1.8 celá
1.8
Ov
Kr
Powered by