Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 5.6
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 11/3
1.4
Ch
Mr
5.6
Č
Čr
5.6
A
Di
5.6
M
Vj
N1
VT3
N
Vch
N2
6.6
N
Jr
N3
6.8
N
Kl
5.6
Zsv
Fi
EsV
6.8
EsV
Za
SD
5.6
SD
Jo
SFy
4.4
SF
Jh
SVS2
4.8
SVS
Vp
EsV
6.8
EsV
Za
SD
5.6
SD
Jo
SFy
4.4
SF
Jh
SVS2
4.8
SVS
Vp
Tue 12/3
5.6
D
Jo
5.6
A
Di
5.6
M
Vj
2.8
Bi
Jv
N1
7.8
N
Vch
N2
3.6
N
Jr
N3
6.8
N
Kl
5.6
Fy
Jh
KNj
8.8
KNV
Vch
KNj
8.8
KNV
Vch
Wed 13/3
5.6
A
Di
4.4
Fy
Jh
6.6
Č
Čr
5.6
M
Vj
5.6
M
Vj
L
5.6
LAT
Ši
SM2
3.4
SM
Ze
SVS1
3.8
SVS
Vp
L
5.6
LAT
Ši
SM2
3.4
SM
Ze
SVS1
3.8
SVS
Vp
DG
4.4
DgV
Žk
Prg
VT3
Prg
Lp
SBi
2.8
SBi
Jv
DG
4.4
DgV
Žk
Prg
VT3
Prg
Lp
SBi
2.8
SBi
Jv
Thu 14/3
Chl
Tv1
Tv
Sk
Dív
Tv2
Tv
An
Chl
Tv1
Tv
Sk
Dív
Tv2
Tv
An
5.8
Bi
Jv
5.6
Č
Čr
5.6
Č
Čr
SA1
VT3
SA
Di
SA2
7.8
SA
Li
SA3
8.8
SA
Ši
SA1
VT3
SA
Di
SA2
7.8
SA
Li
SA3
8.8
SA
Ši
DSD
7.8
DSD
Vch
DSD
7.8
DSD
Vch
Fri 15/3
5.6
Ch
Mr
5.6
D
Jo
5.6
Zsv
Fi
VT3
IVT
Lp
5.6
A
Di
N1
7.8
N
Vch
N2
5.8
N
Jr
N3
VT3
N
Kl
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mr
Bi2
LBi
Bi
Jv
Ch1
LCh
Ch
Mr
Powered by