Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 3.6 |
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Tue 16/4
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
3.6 N3
5.8 N3
3.6
N
Pe,Pe
3.6 celá
3.6
Z
Pi
3.6 celá
3.6
D
Pd
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
3.6 celá
3.6
Z
Pi
2.8 A1
3.6
A
Wi
3.6 N3
5.8 N3
3.6
N
Pe,Pe
3.6 celá
3.6
D
Pd
3.6 celá
3.6
Zsv
Fi
3.6 celá
3.6
M
Vj
3.6 celá
3.6
Č
Čr
3.8 A1
3.6
A
Wi
Fri 19/4
4.4 celá
3.6
Č
Kr
3.6 celá
3.6
Č
Čr
3.6 A1
3.6
A
Co
4.4 A2
3.6
A
Wi
3.8 A1
3.6
A
Wi
2.8 A1
3.6
A
Wi
3.6 N1
5.8 N1
3.6
DSD
Br,Br
3.6 N1
5.8 N1
3.6
DSD
Br,Br
Powered by