Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 J3 | Jazyková učebna 3
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
6.8 A2
J3
A
Di
1.4 N1
J3
N
Jr
2.8 N2
J3
N
Le
5.6 F2
7.8 F2
J3
Fr
Ši,Ši
Tue 28/3
1.8 A2
J3
A
Di
5.8 F
J3
Fr
Šl
Wed 29/3
2.6 N2
J3
N
Kl
7.8 A1
J3
A
Wi
5.6 F2
7.8 F2
J3
Fr
Ši,Ši
4.6 A2
J3
A
Mz
5.8 F
J3
Fr
Šl
Thu 30/3
2.6 A1
J3
A
Čr
2.8 N1
J3
N
Kl
4.6 A1
J3
A
Di
2.8 A1
J3
A
Wi
5.8 F
J3
Fr
Šl
7.8 F1
J3
Fr
Ši
Fri 31/3
8.8 N1
J3
N
Vch
2.4 N2
J3
N
Br
4.4 N2
J3
N
Jr
6.8 A2
J3
A
Di
Powered by