Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Šerlovský Josef
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 17/6
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
Tue 18/6
4.6 VT1
VT1
IVT
Wed 19/6
6.8 celá
6.8
M
7.8 celá
7.8
M
7.8 celá
7.8
M
3.4 SM
7.8 SM
7.8
SM
3.4 SM
7.8 SM
7.8
SM
Thu 20/6
4.6 celá
4.6
M
6.8 celá
6.8
M
6.8 celá
6.8
M
Fri 21/6
6.8 celá
6.8
M
7.8 VT1
VT1
IVT
7.8 celá
7.8
M
4.6 celá
4.6
M
Powered by