Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 1.6
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
div
div
1.6
M
Va
PU
Hv
Mo
A2
1.6
A
Mz
A1
1.6
A
Mz
1.6
Vv
Ks
1.6
Č
Cs
Tue 16/4
P
P
P
P
P
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
2.8
Bi
1.4
Ch
Mv
1.6
Č
Cs
N1
J2
N
Br
N2
4.6
N
No
1.6
D
Pd
A2
1.6
A
Mz
A1
1.6
A
Mz
VT1
VT1
IVT
Sd
VT2
VT2
IVT
Lp
Fri 19/4
1.6
M
Va
1.6
M
Va
Č2
1.6
Č
Cs
Fy1
4.4
Fy
Jh
Č1
1.6
Č
Cs
Fy2
4.4
Fy
Jh
Bi1
LBi
Bi
Ch2
LCh
Ch
Mv
Bi1
LBi
Bi
Ch2
LCh
Ch
Mv
Powered by