Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Váchalová Jana
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
6.6 celá
6.6
M
6.6 celá
6.6
M
1.6 celá
1.6
M
Tue 16/4
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
6.6 celá
6.6
M
6.6 celá
6.6
M
1.4 celá
1.4
M
Fri 19/4
1.6 celá
1.6
M
1.6 celá
1.6
M
1.4 celá
8.8
M
1.4 celá
8.8
Fy
6.6 SFy
8.8 SFy
8.8
SF
6.6 SFy
8.8 SFy
8.8
SF
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Powered by