Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Johánková Marie
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 15/4
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
PedD
Tue 16/4
5.6 celá
7.8
D
7.8 celá
7.8
D
5.6 celá
2.8
D
Wed 17/4
School holidays
Thu 18/4
2.8 celá
4.8
D
5.8 celá
2.6
D
4.6 celá
4.6
D
Fri 19/4
4.6 celá
4.6
D
5.6 celá
5.6
D
1.8 celá
1.8
D
3.8 celá
3.8
D
4.4 SD
6.6 SD
8.8 SD
6.6
SD
4.4 SD
6.6 SD
8.8 SD
6.6
SD
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Powered by