Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 4.4
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 27/3
N1
5.8
N
Kl
N2
2.4
N
Jr
A1
J1
A
Le
A2
5.8
A
Ši
5.8
M
Ze
4.8
Zsv
Vp
SD
8.8
SD
Jo
SFy
3.4
SF
Jh
SD
8.8
SD
Jo
SFy
3.4
SF
Jh
PRG
VT2
Prg
Lp
SBi2
1.8
SBi
Jv
SVS
7.8
SVS
Vp
PRG
VT2
Prg
Lp
SBi2
1.8
SBi
Jv
SVS
7.8
SVS
Vp
Tue 28/3
Tv1
Tv2
Tv
Fi
Tv2
mim
Tv
Sk
Tv3
Tv1
Tv
An
Tv4
mim
Tv
Nk
Tv1
Tv1
Tv
Fi
Tv2
mim
Tv
Sk
Tv3
Tv2
Tv
An
Tv4
mim
Tv
Nk
1.6
M
Ze
4.4
Č
Čr
4.4
Č
Čr
AjE
3.6
AjE
Šl
LAT2
2.8
LAT
Ši
LM
6.6
LM
Va
AjE
3.6
AjE
Šl
LAT2
2.8
LAT
Ši
LM
6.6
LM
Va
KFj
2.8
KFV
Ši
KFj
2.8
KFV
Ši
Wed 29/3
4.4
Zsv
Vp
A1
J1
A
Le
A2
1.4
A
Ši
6.8
Č
Čr
6.8
Č
Čr
LS
5.8
LS
Kr
SA3
VT3
SA
Di
SM2
6.6
SM
Mv
LS
5.8
LS
Kr
SA3
VT3
SA
Di
SM2
6.6
SM
Mv
HUS
5.8
HUS
Vp
IVV
VT1
IVV
Še
SCh
4.4
SCh
Mv
HUS
5.8
HUS
Vp
IVV
VT1
IVV
Še
SCh
4.4
SCh
Mv
Thu 30/3
2.8
M
Ze
A1
J1
A
Le
A2
Hv
A
Ši
VT1
VT2
IVT
Lp
VT2
VT1
IVT
Sv
N1
4.4
N
Kl
N2
4.6
N
Jr
E
4.8
E
Čj
RBi
1.8
RBi
An
E
4.8
E
Čj
RBi
1.8
RBi
An
SA1
VT3
SA
Di
SA2
2.8
SA
Mz
SA1
VT3
SA
Di
SA2
2.8
SA
Mz
Fri 31/3
4.6
Č
Čr
A1
J1
A
Le
A2
1.4
A
Ši
N1
VT3
N
Kl
N2
J3
N
Jr
4.4
M
Ze
4.4
M
Ze
SNj
4.6
KNV
Mz
SM3
4.4
SM
Ze
SZ
1.6
SZ
Pd
SNj
4.6
KNV
Mz
SM3
4.4
SM
Ze
SZ
1.6
SZ
Pd
Powered by