Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 8.8
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 17/6
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Tue 18/6
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Absc
Wed 19/6
6.6
Zsv
Vp
A1
5.6
A
Wi
A2
J2
A
Mz
A1
5.6
A
Wi
A2
J2
A
Mz
F2
J3
Fr
Ši
N1
4.8
N
Fk
N2
8.8
N
Jr
F1
J3
Fr
Ši
L
5.6
LAT
Ši
SM1
8.8
SM
Vj
L
5.6
LAT
Ši
SM1
8.8
SM
Vj
L1
6.6
LAT
Ši
Prg
VT3
Prg
Lp
SZ
2.6
SZ
Pd
L1
6.6
LAT
Ši
Prg
VT3
Prg
Lp
SZ
2.6
SZ
Pd
Thu 20/6
A1
8.8
A
Wi
A2
J3
A
Mz
8.8
M
Vj
8.8
Č
Št
8.8
Č
Št
E
5.8
E
Čj
RBi
2.8
RBi
An
E
5.8
E
Čj
RBi
2.8
RBi
An
SA1
8.8
SA
Ve
SA3
VT3
SA
Di
SA4
2.4
SA
Mz
SA1
8.8
SA
Ve
SA3
VT3
SA
Di
SA4
2.4
SA
Mz
Fri 21/6
8.8
M
Vj
8.8
M
Vj
A1
6.6
A
Wi
A2
2.6
A
Mz
F2
J3
Fr
Ši
N1
6.8
N
Fk
N2
5.6
N
Jr
F1
J3
Fr
Ši
SD
6.6
SD
Jo
SFy
8.8
SF
Va
SD
6.6
SD
Jo
SFy
8.8
SF
Va
Powered by