Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 8.8
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:35 - 14:20
8
14:25 - 15:10
9
15:15 - 16:00
Mon 11/3
8.8
Zsv
Vp
8.8
Č
Št
8.8
M
Vj
F2
J3
Fr
Ši
N1
4.8
N
Fk
N2
8.8
N
Jr
F1
J3
Fr
Ši
SBi1
2.8
SBi
An
SVS
8.8
SVS
Vp
SBi1
2.8
SBi
An
SVS
8.8
SVS
Vp
EsV
6.8
EsV
Za
HUS2
8.8
HUS
Pi
SCh
1.4
SCh
Mr
EsV
6.8
EsV
Za
HUS2
8.8
HUS
Pi
SCh
1.4
SCh
Mr
Tue 12/3
Tv1
Tv1
Tv
An
Tv2
Tv2
Tv
Fi
Tv3
mim
Tv
Nk
Tv4
mim
Tv
Sk
Tv1
Tv1
Tv
An
Tv2
Tv2
Tv
Fi
Tv3
mim
Tv
Nk
Tv4
mim
Tv
Sk
8.8
Č
Št
8.8
Č
Št
LIMA
6.6
LM
Vj
LS2
8.8
LS
Vch
LIMA
6.6
LM
Vj
LS2
8.8
LS
Vch
DSD
1.8
DSD
Fk
SFj
6.6
KFV
Ši
SNj
8.8
KNV
Vch
DSD
1.8
DSD
Fk
SFj
6.6
KFV
Ši
SNj
8.8
KNV
Vch
Wed 13/3
6.6
Zsv
Vp
A1
5.6
A
Wi
A2
J2
A
Mz
A1
5.6
A
Wi
A2
J2
A
Mz
F2
J3
Fr
Ši
N1
4.8
N
Fk
N2
8.8
N
Jr
F1
J3
Fr
Ši
L
5.6
LAT
Ši
SM1
8.8
SM
Vj
L
5.6
LAT
Ši
SM1
8.8
SM
Vj
L1
6.6
LAT
Ši
Prg
VT3
Prg
Lp
SZ
2.6
SZ
Pd
L1
6.6
LAT
Ši
Prg
VT3
Prg
Lp
SZ
2.6
SZ
Pd
Thu 14/3
A1
8.8
A
Wi
A2
J3
A
Mz
8.8
M
Vj
8.8
Č
Št
8.8
Č
Št
E
5.8
E
Čj
RBi
2.8
RBi
An
E
5.8
E
Čj
RBi
2.8
RBi
An
SA1
8.8
SA
Ve
SA3
VT3
SA
Di
SA4
2.4
SA
Mz
SA1
8.8
SA
Ve
SA3
VT3
SA
Di
SA4
2.4
SA
Mz
Fri 15/3
8.8
M
Vj
8.8
M
Vj
A1
6.6
A
Wi
A2
2.6
A
Mz
F2
J3
Fr
Ši
N1
6.8
N
Fk
N2
5.6
N
Jr
F1
J3
Fr
Ši
SD
6.6
SD
Jo
SFy
8.8
SF
Va
SD
6.6
SD
Jo
SFy
8.8
SF
Va
Powered by