Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
v
v

Změny v rozvrhu Monday 16. 5.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.8 Prev Prev
4.4 mat mat mat mat mat mat mat mat mat
6.6 mat mat mat mat mat mat mat mat mat
8.8 mat mat mat mat mat mat mat mat mat
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Štenglová Jana - - - - - -
Kozina Václav Še - -
Anderle Jan .. Le Mv - - - - - -
Černá Petra Šl - .. - -
Diviš Petr Kl - .. .. Vn -
Fišrová Šárka - - - - - - - ..
Fraňková Dana .. Di Kl Kz Jr - - ..
Javorský Tomáš - .. .. ..
Johánková Marie Šr Žk Jh .. Vp - - -
Kortusová Radka Žk .. - - .. - -
Linart Jiří .. Le - -
Lípa Josef Ze Jv Vch -
Machová Eva .. ..
Martincová Pavlína - - - .. ..
Morysková Martina -
Mrázová Marina - -
Němečková Zdeňka Jh Ja Ja .. -
Novák František - - Mo Mz - - .. ..
Podestát Michal - Žk - .. .. .. -
Poulová Alena -
Slachová Hana Jr Li Vch - Lp Lp Lp .. -
Stýskal Jaroslav - - Mo Mz - Pi Pi .. ..
Svobodová Martina Ze Jv - ..
Šerlovská Klára Pe
Šerlovský Josef - ..
Šiplová Milena Le - - .. .. .. .. .. -
Vágnerová Sylvie .. - - Ja - -
Váchalová Jana >> Vj
Váchalová Petra .. Di - - -
Vecková Jaroslava - .. -
Vondrašová Pavlína .. - - .. ..
Wischenbart Patricie - - - - - - - -
Zavadilová Šárka -
Zelenková Blanka Mr .... -
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.6 Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
2.6 Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
3.8 Absc Absc
4.8 Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
J3 Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat Mat
Změny v rozvrzích učitelů
Štenglová Jana
4 navíc Č 6.8 6.8 přespočetná hod.
Kozina Václav
2 změna Z 4.8 2.8
4 supl. (Fk mat) Z 2.6 2.4 přespočetná hod.
Černá Petra
1 navíc Č 5.6 5.6 za odpadlou
Diviš Petr
2 spojeno (Vch mat) N 5.6 (N1)+ 1.4
2 supl. (Fk mat) N 5.6 (N2)+ 1.4 za odpadlou
2 odpadá A 4.4 (A2)
Fraňková Dana
9 změna DSD 4.6 (DSD)+ zrušeno
Jano Hana
3 změna Fy 2.8 (Fy2) 2.8
3 spojeno (Ně PedD) Fy 2.8 (Bi1) 2.8
4 změna Fy 2.8 (Fy1) 2.8
4 spojeno (Ně PedD) Fy 2.8 (Bi2) 2.8
7 supl. (Vg mat) Fy 3.6 3.6 za odpadlou
Javorský Tomáš
2 supl. (Lp mat) Bi 2.6 (VT1) 7.8 za odpadlou
2 spojeno (Sv mat) Bi 2.6 (VT2) 7.8
5 odpadá Bi 5.8 (Bi2) zrušeno
7 změna SBi 8.8 (SBi)+
8 odpadá Bi 5.6 (Bi2) zrušeno
Jindřich Kamil
1 Suplovací pohotovost  
4 odpadá N 3.8 (N1)
5 spojeno (Fk mat) N 4.6 (N1)+ 6.8
Johánek Josef
1 supl. (Ně mat) M 2.4 3.4 za odpadlou
3 supl. (Jo mat) Fy 7.8 7.8 za odpadlou
3 odpadá M 4.4
4 přesun << Fy 1.4 1.4 z 9. hod
4 odpadá M 4.4
9 přesun >> Fy 1.4 na 4. hod
Králíčková Michala
1 spojeno (Di mat) N 1.6 (N1) 8.8
1 změna N 1.6 (N2) 8.8
2 změna N 3.4 (N1) J2
3 supl. (Fk mat) Z 1.8 1.8 za odpadlou
4 odpadá N 3.8 (N2)
Ledvinová Lenka
1 spojeno (Ši Absc) A 3.4 (A2) 4.6
2 Suplovací pohotovost  
4 změna A 2.4 (A1) 5.8
4 spojeno (Li mat) A 2.4 (A2) 5.8
Linart Jiří
2 supl. (Sl Absc) A 1.8 1.8 za odpadlou
2 odpadá A 4.4 (A1)
Lípa Josef
5 spojeno (Sl Absc) IVT 4.8 (VT1) VT1
6 spojeno (Sl Absc) IVT 5.8 (VT1) VT1
7 Dozor v jídelně  
8 změna IVV 4.4 (IVV)+
9 změna IVV 4.4 (IVV)+
Machová Eva
1 navíc Ch 1.4 1.4 za odpadlou
1 odpadá Ch 1.4 (Ch1) zrušeno
3 supl. (An Absc) Ch 6.8 6.8 za odpadlou
3 odpadá M 8.8
5 navíc Ch 5.8 5.8 za odpadlou
5 odpadá Ch 5.8 (Ch1) zrušeno
Martincová Pavlína
3 supl. (Ze mat) M 3.4 3.4 za odpadlou
Morysková Martina
3 supl. (Nk mat) Hv 1.6 (Chl) Hv přespočetná hod.
3 spojeno (Sk Absc) Hv 1.6 (Dív) Hv
Mrázová Marina
3 odpadá A 3.8 (A2)
4 supl. (Nk mat) A 1.6 (Chl) 6.6 za odpadlou
4 spojeno (Sk Absc) A 1.6 (Dív) 6.6
4 odpadá A 8.8 (A2)
Němečková Zdeňka
2 supl. (Pd mat) Bi 3.8 3.8 za odpadlou
6 přesun << Ch 1.6 3.4 z 7. hod
7 Dozor v jídelně  
7 přesun >> Ch 1.6 na 6. hod
3. - 4. les.Obecný pedagogický dohled
Pek Jan
2 změna N 5.6 (N3)+ J1
3 změna N 4.8 (N2) 4.6
4 supl. (Šr mat) Hv 1.8 Hv dohled
Pivoňka Martin
6 spojeno (Sk Absc) Tv 2.4 (Chl) Tv1
6 změna Tv 2.4 (Dív) Tv1
7 spojeno (Sk Absc) Tv 2.4 (Chl) Tv1
Poulová Alena
6 změna Vv 4.6 (Vv) 2.8
7 změna Vv 4.6 (Vv) 2.8
8 změna Vv 2.4 (Vv) 2.8
9 změna Vv 2.4 (Vv) 2.8
Šerlovská Klára
1 supl. (Jo mat) Hv 2.6 Hv přespočetná hod.
Šerlovský Josef
3 supl. (Kz mat) M 2.6 2.4 za odpadlou
3 odpadá M 6.6
Šlajsová Petra
2 spojeno (Čr mat) A 1.6 (A1) 8.8
2 změna A 1.6 (A2) 8.8
3 změna Fr 4.8 (F) 6.6
4 změna A 4.8 (A1) 5.6
5 změna A 2.8 (A1) 5.6
Vágnerová Sylvie
5 navíc Č 1.4 1.4 za odpadlou
5 odpadá Č 1.4 (Č1) zrušeno
6 odpadá Č 1.4 (Č2) zrušeno
Váchalová Jana
3 přesun << M 5.6 5.6 z 1. hod
6 změna LM 4.4 (LIMA)+
7 změna LM 4.4 (LIMA)+
Váchalová Petra
3 supl. (Sl Absc) Č 4.6 (VT1) 8.8 za odpadlou
3 spojeno (Lp mat) Č 4.6 (VT2) 8.8
Váchalová Nikola
4 odpadá A 6.8 (A2) zrušeno
8 spojeno (Di mat) A 3.6 (A1) 3.6
8 změna A 3.6 (A2) 3.6
Vecková Jaroslava
1 změna A 4.6 (A2) J2
5 změna A 2.6 (A2) 3.6
Vondrašová Jaroslava
2 supl. (Va mat) Z 6.8 6.8 přespočetná hod.
Vondrašová Pavlína
2 odpadá Zsv 6.6
6 supl. (Jo mat) Ov 3.8 3.8 za odpadlou
6 změna SVS 4.4 (SVS1)+
7 změna SVS 4.4 (SVS1)+
Zelenková Blanka
1 supl. (Lp mat) Bi 3.6 (VT1) 7.8 za odpadlou
1 spojeno (Sv mat) Bi 3.6 (VT2) 7.8
1 odpadá Bi 1.4 (Bi2) zrušeno
2 navíc Bi 1.4 6.6 za odpadlou
2 odpadá Bi 1.4 (Bi2) zrušeno
Žáková Jaroslava
1 supl. (Kr mat) M 3.8 3.8 za odpadlou
2 supl. (Jo mat) Fy 4.6 4.6 za odpadlou
3 supl. (Pd mat) Z 2.4 4.4 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.4
1 Ch 1.4 navíc Mv
1 Ch Ch1 odpadá (Mv)
1 Bi Bi2 odpadá (Ze)
2 Bi 6.6 navíc Ze
2 Ch Ch1 odpadá (Mv)
2 Bi Bi2 odpadá (Ze)
4 Fy 1.4 přesun << Jh z 9. hod
4 M odpadá (Sv)
5 Č 1.4 navíc Vg
5 Č Č1 odpadá (Vg)
6 Č Č2 odpadá (Vg)
8 A A2 odpadá (Ši)
9 Fy přesun >> na 16.5. 4. hod
1.6
1 N N1 8.8 spojí Kl (Di)
1 N N2 8.8 změna Kl
2 A A1 8.8 spojí Šl (Čr)
2 A A2 8.8 změna Šl
3 Hv Chl Hv supluje Mo (Nk)
3 Hv Dív Hv spojí Mo (Sk)
4 A Chl 6.6 supluje Mz (Nk)
4 A Dív 6.6 spojí Mz (Sk)
6 Ch 3.4 přesun << z 7. hod
6 Č odpadá (Čr)
7 Ch přesun >> na 16.5. 6. hod
8 Fy odpadá (Sl)
1.8
2 A 1.8 supluje Li (Sl)
3 Z 1.8 supluje Kl (Fk)
4 Hv Hv supluje Pe (Šr)
2.4
1 M 3.4 supluje Jh (Ně)
3 Z 4.4 supluje Žk (Pd)
4 A A1 5.8 změna Le
4 A A2 5.8 spojí Le (Li)
6 Tv Chl Tv1 spojí Pi (Sk)
6 Tv Dív Tv1 změna Pi
7 Tv Chl Tv1 spojí Pi (Sk)
8 Vv Vv 2.8 změna Pv
9 Vv Vv 2.8 změna Pv
2.6
1 Hv Hv supluje Šr (Jo)
2 Bi VT1 7.8 supluje Jv (Lp)
2 Bi VT2 7.8 spojí Jv (Sv)
3 M 2.4 supluje Še (Kz)
4 Z 2.4 supluje Kz (Fk)
5 A A2 3.6 změna Ve
8 Tv Dív odpadá (Sk)
9 Tv Dív odpadá (Sk)
2.8
3 Fy Fy2 2.8 změna Ja
3 Fy Bi1 2.8 spojí Ja (Ně)
4 Fy Fy1 2.8 změna Ja
4 Fy Bi2 2.8 spojí Ja (Ně)
5 A A1 5.6 změna Šl
6 Č odpadá (Kr)
3.4
1 A A2 4.6 spojí Le (Ši)
2 N N1 J2 změna Kl
3 M 3.4 supluje Mr (Ze)
6 SA SA2 odpadá (Ši)
7 SA SA1 odpadá (Di)
7 SA SA2 odpadá (Ši)
8 Bi odpadá (Ně)
9 Zsv odpadá (Fi)
3.6
1 Bi VT1 7.8 supluje Ze (Lp)
1 Bi VT2 7.8 spojí Ze (Sv)
7 Fy 3.6 supluje Ja (Vg)
8 A A1 3.6 spojí Vn (Di)
8 A A2 3.6 změna Vn
3.8
1 M 3.8 supluje Žk (Kr)
2 Bi 3.8 supluje (Pd)
6 Ov 3.8 supluje Vp (Jo)
3. - 4. les. preventivní program
4.4
1. - 9. les. maturita
4.6
1 A A2 J2 změna Ve
2 Fy 4.6 supluje Žk (Jo)
3 Č VT1 8.8 supluje Vch (Sl)
3 Č VT2 8.8 spojí Vch (Lp)
4 Fr F2 odpadá (Ši)
5 N N1 6.8 spojí Jr (Fk)
5 Fr F1 odpadá (Ši)
6 Vv Vv 2.8 změna Pv
7 Vv Vv 2.8 změna Pv
8 DSD DSD odpadá (Fk)
9 DSD DSD odpadá (Fk)
4.8
2 Z 2.8 změna Kz
3 N N2 4.6 změna Pe
3 Fr F 6.6 změna Šl
4 A A1 5.6 změna Šl
5 IVT VT1 VT1 spojí Lp (Sl)
8 D odpadá (Pd)
5.6
1 Č 5.6 navíc Čr
1 M přesun >> na 16.5. 3. hod
2 N N1 1.4 spojí Di (Vch)
2 N N3 J1 změna Pe
2 N N2 1.4 supluje Di (Fk)
3 M 5.6 přesun << Va z 1. hod
3 A odpadá (Li)
4 D odpadá (Jo)
6 SA SA2 odpadá (Ši)
7 SA SA1 odpadá (Di)
7 SA SA2 odpadá (Ši)
8 Bi Bi2 odpadá (Jv)
8 Ch Ch1 odpadá (Mr)
9 Bi Bi2 odpadá (Jv)
9 Ch Ch1 odpadá (Mr)
5.8
1 Č Č2 odpadá (Vch)
4 Ch Ch1 odpadá (Mv)
4 Bi Bi2 odpadá (Jv)
5 Ch 5.8 navíc Mv
5 Ch Ch1 odpadá (Mv)
5 Bi Bi2 odpadá (Jv)
6 IVT VT1 VT1 spojí Lp (Sl)
8 Tv Dív odpadá (Nk)
9 Tv Dív odpadá (Nk)
6.6
1. - 9. les. maturita
6.8
2 Z 6.8 supluje Vj (Va)
3 Ch 6.8 supluje Mv (An)
4 Č 6.8 navíc Št
4 A A2 odpadá (Vn)
4 Fr F2 odpadá (Ši)
5 N N1 6.8 spojí Jr (Fk)
5 Fr F1 odpadá (Ši)
8 DSD DSD odpadá (Fk)
9 DSD DSD odpadá (Fk)
7.8
1 Bi odpadá (An)
2 N N2 1.4 supluje Di (Fk)
2 N N1 1.4 spojí Di (Vch)
2 N N3 J1 změna Pe
3 Fy 7.8 supluje Jh (Jo)
6 SA SA2 odpadá (Ši)
7 SA SA1 odpadá (Di)
7 SA SA2 odpadá (Ši)
8.8
1. - 9. les. maturita
Pedagogický dohled u třídy:
3.8
Hodina: 3. - 4. les., Učitel: Němečková Zdeňka