Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 21. 5.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4 P P P P
4.4 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
5.6 P P
6.6 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
7.8 P P
8.8 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Štenglová Jana - .. .. - - - - -
Anderle Jan .. Jo .... - .. - .. ..
Beberová Martina -
Císlerová Anna No - - - - ..
Fišrová Šárka .. ..
Fraňková Dana Di Wi - Kz - - .. .. ..
Javorský Tomáš Sk .. - Sk - - - - -
Jindřich Kamil .. .. - -
Jano Hana - Nk Sd - .. .. .. .. -
Johánek Josef An - .. .. - - .. - -
Johánková Marie .. .. Di - -
Kortusová Radka Mz Wi Ve - - -
Králíčková Michala - Kz Co - -
Kreysová Aneta - -
Linart Jiří - - Sk .. .. .. - - -
Lípa Josef .. -
Machová Eva - - - - - .. .. .. -
Martincová Pavlína Le Di - - - .... .. .. ..
Mrázová Marina - -
Němečková Zdeňka Le Di - Mz - .. Br
Pek Jan Jr Jr - - -
Podestát Michal Kz - - Lp - .. ..
Svobodová Martina .. - - - .. .. .... - -
Šerlovský Josef - - -
Šiplová Milena - - ..
Šlajsová Petra - - Ši - - - - - -
Váchalová Jana - - Co Sd .... .. - -
Váchalová Petra - - .. .. .. .. .. .... ....
Vecková Jaroslava - - - -
Vondrašová Pavlína - - -
Vondrašová Jaroslava Jr - Fi Wi - .. .. - -
Wischenbart Patricie - - -
Zavadilová Šárka - -
Zelenková Blanka - Di - - -
Žáková Jaroslava - Co Lp - .. - - .. ..
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4 Absc Absc Absc Absc
3.6 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.6 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
6.8 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
J3 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Štenglová Jana
1. les.Obecný pedagogický dohled
Kozina Václav
1 supl. (Pd Absc) Z 1.6 1.6 přespočetná hod.
3 supl. (Kl Absc) Z 3.8 3.8 přespočetná hod.
4 supl. (Fk Absc) Z 4.6 4.4 přespočetná hod.
Anderle Jan
1 supl. (Jh Absc) Bi 4.6 4.4 za odpadlou
1 změna Tv 8.8 (Tv1)+
Beberová Martina
3 odpadá N 3.4 (N2)
6 přesun << Ov 4.8 4.8 z 7. hod
6 změna N 3.6 (N1)+ zrušeno
7 Dozor v jídelně  
7 přesun >> Ov 4.8 na 6. hod
1. les.Obecný pedagogický dohled
Cook Alan Harvey
2 supl. (Žk Absc) A 3.6 4.4 za odpadlou
3 supl. (Va Absc) A 1.4 1.4 za odpadlou
4 supl. (Kl Absc) A 4.8 4.8 za odpadlou
5 odpadá A 3.4 (A2) zrušeno
6 odpadá A 3.4 (A2) zrušeno
Černá Petra
1 změna Č 6.8 3.8
2 změna Č 6.8 7.8
3 změna Č 3.6 8.8
Diviš Petr
1 Suplovací pohotovost  
1 odpadá A 7.8 (A2)
2 supl. (Ně Absc) A 1.4 (Bi2) 1.4 za odpadlou
2 spojeno (Mr Absc) A 1.4 (Ch2) 1.4
2 odpadá A 5.6
3 supl. (Ze Absc) A 1.8 1.8 za odpadlou
4 supl. (Jo Absc) A 2.8 7.8 za odpadlou
6 odpadá A 7.8 (A2) zrušeno
Fišrová Šárka
3 supl. (Vj Absc) Zsv 5.6 5.6 za odpadlou
7 odpadá Zsv 7.8 zrušeno
8 odpadá Zsv 6.8 zrušeno
Jindřich Kamil
1 supl. (Vj Absc) M 3.6 8.8 za odpadlou
2 spojeno (Pe Absc) N 2.4 (N2) 2.4
3 supl. (Pe Absc) N 6.8 (N3)+ J2 za odpadlou
3 odpadá N 3.4 (N1)
Johánková Marie
3 supl. (An Absc) D 4.8 2.8 za odpadlou
Králíčková Michala
5 navíc SZ 3.4 (SZ)+ 3.8 za odpadlou
5 změna N 5.6 (N3)+ zrušeno
6 navíc SZ 3.4 (SZ)+ 3.8 za odpadlou
6 změna N 3.6 (N2)+ zrušeno
Ledvinová Lenka
1 spojeno (Ně Absc) A 1.4 (Bi2) 1.4
1 supl. (Mr Absc) A 1.4 (Ch2) 1.4 za odpadlou
1 odpadá A 7.8 (A1)
6 odpadá A 7.8 (A1) zrušeno
Lípa Josef
3 supl. (Žk Absc) IVT 5.8 VT1 za odpadlou
4 supl. (Pd Absc) IVT 6.8 VT1 za odpadlou
Mrázová Marina
2 supl. (Kr Absc) A 5.8 5.8 za odpadlou
4 supl. (Ně Absc) A 5.8 1.4 za odpadlou
4 odpadá N 4.4 (N2)
5 odpadá A 1.6 (A1) zrušeno
6 odpadá A 1.6 (A2) zrušeno
Nosková Emilie
3 supl. (Cs Absc) N 1.6 1.6 za odpadlou
Novák František
1 změna Tv 4.4 (Tv3)+
2 supl. (Ja Nem) M 4.8 4.8 za odpadlou
2 změna Tv 4.4 (Tv3)+
8 odpadá Tv 7.8 (Dív) zrušeno
9 odpadá Tv 7.8 (Dív) zrušeno
Pek Jan
6 změna N 3.6 (N3)+ zrušeno
Pivoňka Martin
7 přesun << Z 3.6 1.4 z 8. hod
8 přesun >> Z 3.6 na 7. hod
Podestát Michal
9 odpadá D 3.6 zrušeno
Soldán Jan
3 supl. (Ja Nem) Fy 7.8 4.4 za odpadlou
4 supl. (Va Absc) Fy 1.4 (Fy1) LFy přespočetná hod.
Stýskal Jaroslav
1 supl. (Jv Absc) Bi 2.6 5.8 za odpadlou
1 změna Tv 8.8 (Tv4)+
2 změna Tv 8.8 (Tv4)+
3 supl. (Li Absc) D 2.4 2.4 za odpadlou
4 supl. (Jv Absc) Bi 5.6 2.8 za odpadlou
Šerlovský Josef
4 přesun << M 7.8 2.6 z 22.5. 5. hod
5 odpadá IVT 4.6 (VT1) zrušeno
Šiplová Milena
3 supl. (Šl Nem) Fr 6.8 (F) 6.6 za odpadlou
8 změna KFV 6.6 (SFj)+
Vecková Jaroslava
4 supl. (Kr Absc) A 2.4 2.4 za odpadlou
4 odpadá A 6.6 (A2)
5 odpadá A 3.4 (A1) zrušeno
6 odpadá A 3.4 (A1) zrušeno
Vondrašová Pavlína
6 změna N 5.8 (N4)+ zrušeno
7 odpadá Zsv 3.4 zrušeno
Wischenbart Patricie
2 supl. (Fk Absc) A 1.8 1.8 za odpadlou
3 supl. (Kr Absc) A 2.6 2.6 za odpadlou
4 supl. (Vj Absc) A 3.8 3.8 za odpadlou
Zavadilová Šárka
1 změna Vv 4.8 2.8
2 změna Vv 3.8 2.8
4 změna Vv 2.6 8.8
5 změna Vv 2.8 8.8
6 změna Vv 2.8 8.8
Zelenková Blanka
5 navíc M 2.4 2.4 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.4
1 A Bi2 1.4 spojí Le (Ně)
1 A Ch2 1.4 supluje Le (Mr)
2 A Bi2 1.4 supluje Di (Ně)
2 A Ch2 1.4 spojí Di (Mr)
3 A 1.4 supluje Co (Va)
4 Fy Fy1 LFy supluje Sd (Va)
7 Ch odpadá (Mr)
8 Č odpadá (Cs)
1.6
1 Z 1.6 supluje Kz (Pd)
3 N 1.6 supluje No (Cs)
5 A A1 odpadá (Mz)
6 A A2 odpadá (Mz)
7 M odpadá (Va)
8 Ch odpadá (Mv)
1.8
2 A 1.8 supluje Wi (Fk)
3 A 1.8 supluje Di (Ze)
2.4
2 N N2 2.4 spojí Jr (Pe)
3 D 2.4 supluje Sk (Li)
4 A 2.4 supluje Ve (Kr)
5 M 2.4 navíc Ze
5 A A2 odpadá (Li)
6 A A1 odpadá (Li)
7 Z odpadá (Pd)
2.6
1 Bi 5.8 supluje Sk (Jv)
3 A 2.6 supluje Wi (Kr)
4 Vv 8.8 změna Za
6 M M2 odpadá (Mv)
7 M M1 odpadá (Mv)
8 TchV Tch2 odpadá (Žk)
9 TchV Tch2 odpadá (Žk)
2.8
4 A 7.8 supluje Di (Jo)
5 Vv 8.8 změna Za
6 Vv 8.8 změna Za
3.4
5 SZ SZ 3.8 navíc Kl
5 A A1 odpadá (Ve)
5 A A2 odpadá (Co)
6 SZ SZ 3.8 navíc Kl
6 A A1 odpadá (Ve)
6 A A2 odpadá (Co)
7 Zsv odpadá (Vp)
8 KNV KNj odpadá (Vch)
9 KNV KNj odpadá (Vch)
4. les., 3. les., 1. - 2. les. projekt
3.6
1 M 8.8 supluje Jr (Vj)
2 A 4.4 supluje Co (Žk)
3 Č 8.8 změna Čr
6 N N2 odpadá (Kl)
6 N N1 odpadá (Br)
6 N N3 odpadá (Pe)
6 N N4 odpadá (Vp)
7 Z 1.4 přesun << Pi z 8. hod
8 Z přesun >> na 21.5. 7. hod
9 D odpadá (Pd)
3.8
2 Vv 2.8 změna Za
3 Z 3.8 supluje Kz (Kl)
4 A 3.8 supluje Wi (Vj)
6 Ch odpadá (Ně)
7 Č odpadá (Fk)
8 Fy odpadá (Ja)
4.4
1. les., 9. les., 8. les., 3. les., 5. les., 7. les., 2. les., 6. les., 4. les. Obecná absence třídy
4.6
1 Bi 4.4 supluje An (Jh)
3 N N3 J2 supluje Jr (Pe)
4 Z 4.4 supluje Kz (Fk)
5 IVT VT2 odpadá (Sv)
5 IVT VT1 odpadá (Še)
6 Bi odpadá (An)
8 Ch Ch2 odpadá (Mr)
8 Bi Bi1 odpadá (An)
9 Ch Ch2 odpadá (Mr)
9 Bi Bi1 odpadá (An)
4.8
1 Vv 2.8 změna Za
2 M 4.8 supluje Nk (Ja)
3 D 2.8 supluje Jo (An)
4 A 4.8 supluje Co (Kl)
5 Fy Fy1 odpadá (Ja)
6 Ov 4.8 přesun << Br z 7. hod
6 Fy Fy2 odpadá (Ja)
7 Ov přesun >> na 21.5. 6. hod
5.6
3 Zsv 5.6 supluje Fi (Vj)
4 Bi 2.8 supluje Sk (Jv)
5 N N1 odpadá (Vch)
5 N N3 odpadá (Kl)
5 N N2 odpadá (Jr)
7 Fy odpadá (Jh)
8 KNV KNj odpadá (Vch)
9 KNV KNj odpadá (Vch)
1. - 2. les. projekt
5.8
2 A 5.8 supluje Mz (Kr)
3 IVT VT1 supluje Lp (Žk)
4 A 1.4 supluje Mz (Ně)
5 M odpadá (Žk)
6 N N2 odpadá (Kl)
6 N N1 odpadá (Br)
6 N N3 odpadá (Pe)
6 N N4 odpadá (Vp)
8 Z odpadá (Pd)
6.6
6. les., 8. les., 2. les., 1. les., 4. les., 3. les., 7. les., 9. les., 5. les. Obecná absence třídy
6.8
1 Č 3.8 změna Čr
2 Č 7.8 změna Čr
3 Fr F 6.6 supluje Ši (Šl)
3 N N3 J2 supluje Jr (Pe)
4 IVT VT1 supluje Lp (Pd)
6 IVT VT1 odpadá (Lp)
6 IVT VT2 odpadá (Sv)
7 Fy odpadá (Ja)
8 Zsv odpadá (Fi)
7.8
3 Fy 4.4 supluje Sd (Ja)
4 M 2.6 přesun << Še z 22.5. 5. hod
4 Fr F odpadá (Vch)
5 SZ SZ 3.8 navíc Kl
5 N N1 odpadá (Vch)
5 N N3 odpadá (Kl)
5 N N2 odpadá (Jr)
6 SZ SZ 3.8 navíc Kl
6 A A1 odpadá (Le)
6 A A2 odpadá (Di)
7 Zsv odpadá (Fi)
8 Tv Dív odpadá (Nk)
9 Tv Dív odpadá (Nk)
1. - 2. les. projekt
8.8
2. les., 6. - 7. les., 5. les., 1. les., 4. les., 9. les., 3. les., 8. les. Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
3.4
Hodina: 1. les., Učitel: Beberová Martina
5.6
Hodina: 1. les., Učitel: Štenglová Jana
7.8
Hodina: 1. les., Učitel: Štenglová Jana